Personal projects 2021

Het echte verhoor,

Mama vertelde dit alles met een kwinkslag en zo heb ik het ook zo veel mogelijk genoteerd. Helemaal zoals mama is frivool, pittig, spontaan niets verbergend en in volle vertrouwen. Met een flegma waar ik alleen jaloers kan op zijn.

Vermoedelijk zijn niet alle genoteerde vertelsels correct, maar dit boek is dan ook geen familiekroniek het is een portret van m’n mama haar jeugd. Maar hoe kon het anders dat de ganse famillie betrokken is in haar verhaal, pepe Remi, het huis, de Meensesteenweg, Bissegem.

De vele gesprekken met mama, het noteren dat reeds was begonnen de vrijdagen die ik doorbracht op Bissegemplaats toen mama daar nog woonde, het rondzwerven in haar huis de 

voorbije zomer op zoek naar nog gespaarde documenten, 

overblijfsels, stille getuigen... De gesprekken en de fijne correspondentie met verschillende familieleden wanneer enkele gaatjes moesten worden gedicht en aangevuld. Ik kan dit alles alleen maar koesteren.

De lock down, het verblijf van mama eenzaam in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum, de verhuis naar Biezenheem op 15 mei. Tijdens deze heftige periode gaf  dit project me een ankerpunt, ik kon me eraan vasthouden bij deze zware en indringende momenten.

Goeddoend dat dit boek er het resultaat mag van zijn. En natuurlijk stop het verhoor niet hier...

Petra Fieuws, oktober 2020