Plaats — Philippe Viérin / Public Space

‘De overgrootvader, die ik nooit heb gekend, is mij beetje bij beetje, door te lezen wat er over hem geschreven is en wat de omstandigheden waren waarin hij moet hebben geleefd en gewerkt, dierbaarder geworden. Het is het verhaal van Jos geworden, zijn tred volgend vanaf de architect in wording tot degene die ongeveer de leeftijd heeft die ik nu heb. Het is tegelijk ook een terugkijken geworden voor mezelf.’

Architect Jos Viérin (1872-1949) speelde een vooraanstaande rol in de wederopbouw van de Verwoeste Gewesten. Na de Eerste Wereldoorlog werd beslist om de met de grond gelijkgemaakte steden en dorpen aan de frontlinie à l’identique te reconstrueren. Daarom vertonen Diksmuide, Ieper, Nieuwpoort of Lampernisse vandaag nog zo’n merkwaardige eenheid.
De wederopbouwarchitectuur werd lange tijd verguisd, onder meer omwille van de invloed van het modernisme. Philippe Viérin (noAarchitecten) gaat op zoek naar de betekenis van de wederopbouw. Wat dreef zijn overgrootvader? Is de wederopbouw geslaagd of niet?
De zoektocht verplicht hem om zijn eigen visie op architectuur te verduidelijken. 

Public Space
ISBN 9789491789236 

——

Place – Philippe Viérin 

‘The great-grandfather I never knew has gradually become closer to me as I read what was written about him and discovered the circumstances in which he must have lived and worked. It has become Jos’s story, following his path from budding architect to the one who has the age I have now. For me it also became an act of looking back.’
Architect Jos Viérin (1872-1949) played a prominent role in the recon-struction of the Destroyed Regions. After World War I, it was decided to reconstruct identically the towns and villages that had been razed to the ground on the front. That is why Diksmuide, Ypres, Nieuwpoort and Lampernisse still show such remarkable unity today.
Reconstruction architecture was long decried, in part under the influence of modernism. Philippe Viérin (noAarchitecten) went in search of the meaning of reconstruction. What drove his great-grandfather? Was the reconstruction successful or not? The search forced him to clarify his own vision of architecture.
Philippe Viérin wrote these letters in the context of his artist-in-residency at the In Flanders Fields Museum in Ypres.

Public Space
ISBN 9789491789243